Karnet 4 zajęcia sesje grupowe ( 30 dni)

215,00

Karnet na 4 zajęcia jogi na sesj egrupowe jest ważny 30 dni.