Karnet 4 zajęcia sesje grupowe

195,00

Karnet na 4 zajęcia jogi na sesj egrupowe jest ważny 30 dni.